Kalite Anlayışımız

 • Kalite her işimizde standarttır.

  • İş dünyasına ve yaşam alanlarına güven katmak üzere yola çıktığımızdan beri kalite, tüm çalışanlarımız için en önemli görev ve hedeftir.
  • Elektronik Güvenlik konusunda, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en iyi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunarız.
  • Satış sonrası müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlarız.
  • Kurduğumuz bütün sistemlere; 7/24 kesintisiz teknik servis ve hizmet sağlarız.
  • Sürekli kalite iyileştirme anlayışını benimser ve paylaşırız.
  • Takım çalışması anlayışını benimser ve yaşatırız.
  • Sunduğumuz teknolojiyi sürekli yeniler ve verdiğimiz hizmetleri iyileştiririz.
  • ISO 9001:2008 Uluslararası Kalite Sistem standartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi anlayışını benimseriz.
  • Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz.
  • Oluşması engellenemeyen atıkların yaratacağı çevre kirliliğinin önlenmesi için atık miktarlarını azaltıcı tedbirler uygularız.
  • Çalışanlarımıza işyerinde ve yaşadıkları ortam içinde, eğitim ve katılım yoluyla çevre bilincini aşılar ve geliştiririz.
  • Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne uygun olarak düzenler ve geliştiririz.
  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda aranılan firma olmamızı sağlayan kalite ve çevre anlayışımızı, her yıl yenilediğimiz eğitim planı ile arttırır ve geliştiririz. Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemleri araştırır ve uygularız.
  • Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yaparız.
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği en üst seviyede tutarak minimum iş kazası ile faaliyetlerimizi yürütmek için OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi faaliyetleri doğrultusunda hareket ederiz.
  • Çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, mal ve kiyete gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleridaha başlangıç aşamasında kontrol ederek gerekli her türlü korumayı sağlarız.
  • Bu doğrultuda çalışanlarımızı İş Sağlığı Güvenliği bilincini geliştirerek, İSG Yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getiririz.
TOP